Prijavi se na Moodle2Demo

Za prijavu u sustav mogu se koristiti sljedeće uloge:
Nastavnik - korisničko ime: nastavnik, lozinka: demo
Student - korisničko ime: student, lozinka: demo
Student 2 - korisničko ime: student2, lozinka: demo
Student 3 - korisničko ime: student3, lozinka: demo